Veel vragen in Kamer over samenvoeging toezichthouders

Veel vragen in Kamer over samenvoeging toezichthouders

De linkse partijen in de Tweede Kamer blijven sceptisch over de samenvoeging van NMa, Opta en Consumentenautoriteit. Regeringspartijen zijn voor, maar hebben ook vragen. Dat bleek op 15 september in een debat over toezicht, aldus Telecompaper.

PvdA en D66 willen niet dat de fusie ten koste gaat van de omvang en de effectiviteit van het toezicht. De fracties zijn bezorgd dat er aan de nieuwe toezichthouder een bezuiniging wordt opgelegd die groter is dan de te verwachten synergievoordelen.

Volgens Martijn van Dam, (PvdA) zitten de toezichthouders al tot over de oren in het werk. Hij refereerde daarbij aan de doorlooptijden bij de NMa. Van Dam wil de toezegging dat er niet meer bezuinigd wordt dan de efficiencywinst. D66-woordvoerder Kees Verhoeven sloot zich daarbij aan.

VVD-lid Afke Schaart noemde de samenvoeging een goed idee wegens de te verwachte bezuiniging van 7 miljoen euro en het feit dat regels en procedures worden samengevoegd. Ad Koppejan (CDA) wil vooral een duidelijke scheiding tussen beleid en uitvoering, omdat de NMa naar zijn oordeel soms te veel op de stoel van de wetgever gaat zitten.

De instellingswet wordt binnenkort naar de Raad van State gezonden. Naar verwachting komt de Raad van State nog dit jaar met een advies. Naast de instellingswet komt er in de loop van 2012 een materiële wet. Verhagen zegde toe dat in die materiële wet ook gekeken zal worden naar gedragstoezicht, ook in oligopolistische markten. De Tweede Kamer heeft niet aangedrongen op een nieuw debat (een voortgezet AO), maar wacht de wetsvoorstellen af.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

zestien + twee =